با ما در ارتباط باشید

آدرس : تهران – خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) کوچه 11 پلاک 4

کد پستی : 1513746116

شماره تماس : 42123-021

راهنمایی درباره خرید از فروشگاه آنلاین : داخلی 1308

شماره تماس : 42123 021 داخلی : 1300

فرم تماس با فروش داخلی : 

شماره تماس : 42123 021 داخلی : 1414

فرم تماس با واحد تبلیغات و روابط عمومی : 

شماره تماس : 42123 021 داخلی : 1211

فرم تماس با فروش صادراتی : 

شماره تماس : 42123 021 داخلی : 1216

فرم تماس با واحد خرید داخلی :