چسب سیانوآکریلات CA903 مجموعه ای شامل چسب مایع با ویسکوزیته بالا و اسپری فعال کننده آن می باشد که برای چسباندن سطوح مختلف از جمله سطوح عمودی و سطوح ناهموار( متخلخل) کاربرد دارد.