چسب قابل اسپری ضد اشتعال SY602 آميزه اي است از پليمرهای لاستيكي، رزين های صنعتی و پايدار كننده ها كه در مخلوطي از حلال ها، حل شده اند . چسب قابل اسپری ضد اشتعال در ايران براي اولين بار توسط شركت صنايع چسب سينا ساخته شده است. اين چسب به خوبي اسپری شده و غير قابل اشتعال می باشد.