چسب فوری آمیزه ای است از پلیمرهای لاستیكی ، رزین های مصنوعی و پایدار كننده ها كه در مخلوطی از حلال ها ، حل شده اند . پایه پلیمری این چسب كوپلیمر استایرن- بوتادی ان بوده و در صنایع كفش و چرم، پوشش های كف، مبلمان و لوازم اداری كاربرد دارد.