گردهمایی کانال توزیع چسب سینا

گردهمایی کانال توزیع چسب سینا در مورخه 18 اردیبهشت ماه 97 با حضور نمایندگان و عاملین فروش برگزار شد. 
هدف از این گردهمایی ارتباط و هماهنگی بیشتر کانال توزیع با شرکت از طریق معرفی شرکت ، محصولات و برنامه های فروش سال 97 بود.

اردیبهشت 1397

معرفی "چسب پی وی سی تایگر"

همایش بزرگ شرکت چسب سینا با رویکرد معرفی “چسب پی وی سی تایگر ” در شهریور ماه 1396 در استان فارس برگزار شد. 
در این همایش که با اسقبال گسترده ای همراه بود شبکه توزیع و نیز متخصصین و مجریان فنی و روسای اتحادیه های مختلف حضور داشتند. از جمله برنامه های همایش مرور توانمندی ها و محصولات شرکت به ویژه چسب پی وی سی تایگر و تست عملی کیفیت چسب پی وی سی تایگر توسط مجریان فنی بود. 
قرعه کشی ، اهدای جوایز و برنامه طنز از دیگر برنامه های این همایش بود.

شهریور 96

صادر کننده فعال استان البرز برای پنجمین سال پیاپی

شرکت صنایع چسب سینا به عنوان صادر کننده نمونه استان البرز انتخاب در سال 96 شد.
در مراسمی که در تاریخ 07-12-96 در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با حضور جناب آقای دکتر نجفی استاندار محترم البرز، نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی، معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مقامات و مسئولین ارشد ، تجار، بازرگانان و مدیران واحدهای تولیدی – صادراتی برگزار گردید، شرکت صنایع چسب سینا به عنوان صادر کننده نمونه استانی در سال 96 برگزیده شد.

اسفند 96

معرفی "چسب پی وی سی تایگر " در استان آذربایجان

همایش بزرگ شرکت چسب سینا با رویکرد معرفی “چسب پی وی سی تایگر ” در خرداد ماه 1396 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد. 
در این همایش که با اسقبال گسترده ای همراه بود شبکه توزیع و نیز متخصصین و مجریان فنی و روسای اتحادیه های مختلف حضور داشتند. از جمله برنامه های همایش مرور توانمندی ها و محصولات شرکت به ویژه چسب پی وی سی تایگر و تست عملی کیفیت چسب پی وی سی تایگر توسط مجریان فنی بود. 
قرعه کشی ، اهدای جوایز و برنامه طنز از دیگر برنامه های این همایش بود.

خرداد 96

معرفی "چسب پی وی سی تایگر " در استان اصفهان

همایش بزرگ شرکت چسب سینا با رویکرد معرفی “چسب پی وی سی تایگر ” در مهر ماه 1395 در استان اصفهان برگزار شد. 
در این همایش که با اسقبال گسترده ای همراه بود شبکه توزیع و نیز متخصصین و مجریان فنی و روسای اتحادیه های مختلف حضور داشتند. از جمله برنامه های همایش مرور توانمندی ها و محصولات شرکت به ویژه چسب پی وی سی تایگر و تست عملی کیفیت چسب پی وی سی تایگر توسط مجریان فنی بود. 
قرعه کشی ، اهدای جوایز و برنامه طنز از دیگر برنامه های این همایش بود.

مهر 95

معرفی "چسب پی وی سی تایگر " در استان خراسان رضوی

همایش بزرگ شرکت چسب سینا با رویکرد معرفی “چسب پی وی سی تایگر ” در مرداد ماه 1395 در استان خراسان رضوی برگزار شد. 
در این همایش که با اسقبال گسترده ای همراه بود شبکه توزیع و نیز متخصصین و مجریان فنی و روسای اتحادیه های مختلف حضور داشتند. از جمله برنامه های همایش مرور توانمندی ها و محصولات شرکت به ویژه چسب پی وی سی تایگر و تست عملی کیفیت چسب پی وی سی تایگر توسط مجریان فنی بود. 
قرعه کشی ، اهدای جوایز و برنامه طنز از دیگر برنامه های این همایش بود.

اردیبهشت 95

 

معرفی "چسب پی وی سی تایگر" در استان مازندران

همایش بزرگ شرکت چسب سینا با رویکرد معرفی “چسب پی وی سی تایگر ” در اردیبهشت ماه 1395 در استان مازندران برگزار شد. 
در این همایش که با اسقبال گسترده ای همراه بود شبکه توزیع و نیز متخصصین و مجریان فنی و روسای اتحادیه های مختلف حضور داشتند. از جمله برنامه های همایش مرور توانمندی ها و محصولات شرکت به ویژه چسب پی وی سی تایگر و تست عملی کیفیت چسب پی وی سی تایگر توسط مجریان فنی بود. 
قرعه کشی ، اهدای جوایز و برنامه طنز از دیگر برنامه های این همایش بود.

اردیبهشت 95

صادر کننده فعال استان البرز برای پنجمین سال پیاپی

صادر کننده فعال استان البرز برای پنجمین سال پیاپی
شرکت صنایع چسب سینا به عنوان صادر کننده فعال استان البرز النتخاب شد.
در مراسمی که با حضور استاندار و رییس اداره صنعت، معدن و تجارت استان البرز و جمعی از مدیران صنایع برای تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان البرز برگزار شد، صنایع چسب سینا برای پنجمین سال متوالی به عنوان صادر کننده فعال استان البرز برگزیده شد.

اسفند 95

موفقیتی دیگر در کنترل کیفیت

موفقیتی دیگر در کنترل کیفیت
مدیر کنترل کیفیت صنایع چسب سینا به عنوان مدیر نمونه کیفیت استان البرز انتخاب شد.
در ششمین همایش استاندارد و کیفیت استان البرز که با حضور سید حمید طهایی استاندار استان البرز، نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران، فتانه شکرالهی مدیر کل استاندارد استان البرز، سرکار خانم مهندس نغمه ستوده روش مدیر کنترل کیفیت صنایع چسب سینا به عنوان مدیر نمونه کیفیت استان البرز برگزیده شد.

دوم بهمن 1395