شركت صنایع چسب سینا ، چسب های نواری بسته بندی سینا تحت نامهای 401, 431, 451, 481, 521, 551 و نوار چسب تحریر با مشخصات فنی به شرح ذیل را در اختیار مشتریان قرار می دهد .

نوار چسب با طول و عرض های مختلف (با توجه به سفارش مشتری و نوع محصول) بطور یكنواخت ، به دور مغزی مقوایی پیچیده شده است .

مشخصات فنی 401

 1. جنس فیلم: BOPP
 2. نوع چسب: آكریلیك پایه آب
 3. رنگ: قهوه ای / شفاف
 4. ضخامت (mm) : مساوی یا بزرگتر از 0/037
 5. چسبندگي به استيل (N/25mm) : مساوی یا بزرگتر از 3
 6. استحکام کششي (N/25mm) : مساوی یا بزرگتر از 62/5
 7. در صد تغيير طول (%) : مساوی یا بزرگتر از 85
 8. كاربرد: این چسب در مصارف عمومی و خانگی جهت بسته بندی انواع كارتن با اوزان سبك كاربرد دارد.

مشخصات فنی 431

 1. جنس فیلم: BOPP
 2. نوع چسب: آكریلیك پایه آب
 3. رنگ: شفاف
 4. ضخامت (mm) : مساوی یا بزرگتر از 0/041
 5. چسبندگي به استيل (N/25mm) : مساوی یا بزرگتر از 4
 6. استحکام کششي (N/25mm) : مساوی یا بزرگتر از 62/5
 7. در صد تغيير طول (%) : مساوی یا بزرگتر از 85
 8. كاربرد: این چسب در مصارف عمومی و خانگی جهت بسته بندی انواع كارتن با اوزان سبك كاربرد دارد.

مشخصات فنی 451

 1. جنس فیلم: BOPP
 2. نوع چسب: آكریلیك پایه آب
 3. رنگ: قهوه ای / شفاف
 4. ضخامت (mm) : مساوی یا بزرگتر از 0/043
 5. چسبندگي به استيل (N/25mm) : مساوی یا بزرگتر از 4
 6. استحکام کششي (N/25mm) : مساوی یا بزرگتر از 62/5
 7. در صد تغيير طول (%) : مساوی یا بزرگتر از 85
 8. كاربرد: این چسب در مصارف عمومی و خانگی جهت بسته بندی انواع كارتن با اوزان سبك كاربرد دارد.

مشخصات فنی 481

 1. جنس فیلم: BOPP
 2. نوع چسب: آكریلیك پایه آب
 3. رنگ: قهوه ای / شفاف
 4. ضخامت (mm) : مساوی یا بزرگتر از 0/046
 5. چسبندگي به استيل (N/25mm) : مساوی یا بزرگتر از 4/8
 6. استحکام کششي (N/25mm) : مساوی یا بزرگتر از 75
 7. در صد تغيير طول (%) : مساوی یا بزرگتر از 85
 8. کاربرد: این چسب جهت بسته بندی انواع کارتن با اوزان متوسط تا وزن 20 کیلوگرم کاربرد دارد

مشخصات فنی 521

 1. جنس فیلم: BOPP
 2. نوع چسب: آكریلیك پایه آب
 3. رنگ: شفاف
 4. ضخامت (mm) : مساوی یا بزرگتر از 0/050
 5. چسبندگي به استيل (N/25mm) : مساوی یا بزرگتر از 5
 6. استحکام کششي (N/25mm) : مساوی یا بزرگتر از 75
 7. در صد تغيير طول (%) : مساوی یا بزرگتر از 100
 8. کاربرد: این چسب جهت بسته بندی انواع کارتن با اوزان متوسط تا وزن 20 کیلوگرم کاربرد دارد

مشخصات فنی 551

 1. جنس فیلم: BOPP
 2. نوع چسب: آكریلیك پایه آب
 3. رنگ: شفاف
 4. ضخامت (mm) : مساوی یا بزرگتر از 0/053
 5. چسبندگي به استيل (N/25mm) : مساوی یا بزرگتر از 5/5
 6. استحکام کششي (N/25mm) : مساوی یا بزرگتر از 75
 7. در صد تغيير طول (%) : مساوی یا بزرگتر از 150
 8. کاربرد: این چسب جهت بسته بندی انواع کارتن با اوزان متوسط تا وزن 20 کیلوگرم کاربرد دارد

مشخصات فنی نوار چسب تحریر

 1. جنس فیلم: BOPP
 2. نوع چسب: آكریلیك پایه آب
 3. رنگ: قهوه ای / شفاف
 4. ضخامت (mm) : بین 0/037 الی 0/042
 5. چسبندگي به استيل (N/25mm) : بین 3 الی 4
 6. استحکام کششي (N/25mm) : مساوی یا بزرگتر از 62/5
 7. در صد تغيير طول (%) : مساوی یا بزرگتر از 85
 8. كاربرد: این چسب در مصارف عمومی و خانگی از جمله نوشت افزار و بسته بندی كاربرد دارد.

كلیه چسب های نواری با توجه به نوع محصول در عرض ها و طول های متفاوت قابل تهیه می باشد .

  1. چسب های نواری را دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید ، تا دمای حداكثر 40 درجه سانتیگراد نگهداری نمایید .
  2. سطوح مورد نظر جهت چسباندن نوار چسب، باید خشك و عاری از چربی، گرد و غبار و سایر آلاینده ها باشد.
  3. از آوردن هر گونه فشار اضافی به كارتن حاوی حلقه های چسب و حلقه های چسب اجتناب شود.
  4. از اعمال ضربه به كارتن حاوی حلقه های چسب و حلقه های چسب و پرتاب آنها اجتناب شود.
  5. هنگام بازكردن در كارتن ها با ابزار برنده مثل تیغ مراقب باشید سطح حلقه های چسب آسیب نبیند.
  6. در صورت استفاده از دستگاه های چسب كش اتوماتیك به موارد ذیل توجه شود:
  1. از تراز بودن دستگاه و تمیز بودن غلطك ها اطمینان حاصل نمایید.
  1. تیغ كاتر متناسب با عرض نوار چسب انتخاب شود.
  1. در فواصل زمانی مشخص نسبت به كنترل تیغ دستگاه اقدام نموده و در صورت لبه دارشدن تیغ و یا كندی ، آن را تعویض نمایید. 
  1. محل نصب تیغه‌ها با توجه به سایز کارتن‌ها، تنظیم گردد.
  1. غلطک‌ها به طور مرتب، تمیز و ضایعات چسب از روی آنها جدا گردد.
  1. نوار چسب از غلطک‌های تعبیه شده روی دستگاه عبور داده شود.

          جهت قرار گیری تیغه در دستگاه چسب کش، صحیح باشد.

این شركت با توانایی چاپ 3 رنگ از نوع فلكسو گرافیك ، نوار چسب های بسته بندی را به صورت چاپدار نیز ارایه می نماید.