حضور در نمایشگاه چاپ و بسته بندی

صنایع چسب سینا مانند سالهای گذشته در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی تهران حضور داشت. 
این نمایشگاه که از تاریخ پنجم تا هشتم دیماه در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد علی رغم سردی و هوا و بارندگی با استقبال بازدیدکنندگان همراه بود. 

دوم بهمن 1395

نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده بهداشتی، سلولوزی و ماشین آلات وابسته

این نمایشگاه در تاریخ 4 الی 7 اردیبهشت ماه 96 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد .
شرکت صنایع چسب سینا در این نمایشگاه حضور داشت و محصولات مرتبط با صنعت بسته بندی در معرض دید عموم قرار گرفت. 

هشتم اردیبهشت 1396

حضور شرکت صنایع چسب سینا در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش

این نمایشگاه در تاریخ 12 الی 15 اردیبهشت ماه 96 در محل نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش برگزار شد .
شرکت صنایع چسب سینا در این نمایشگاه حضور داشت و محصولات مرتبط با صنعت ساختمان از جمله چسب های پی وی سی ، برق ، کاغذی ، چوب و … در معرض دید عموم قرار گرفت. 

16 اردیبهشت 1396

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز

این نمایشگاه در تاریخ 19 الی 22 اردیبهشت ماه 96 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار شد .
شرکت صنایع چسب سینا در این نمایشگاه برای اولین مرتبه حضور داشت و محصولات مرتبط با صنعت ساختمان از جمله چسب های پی وی سی ، برق ، کاغذی ، چوب و … در معرض دید عموم قرار گرفت. 

23 اردیبهشت 1396

حضور شرکت صنایع چسب سینا در سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه

این نمایشگاه در تاریخ 2 الی 5 خردادماه 96 در محل نمایشگاه بین المللی ارومیه برگزار شد . 
شرکت صنایع چسب سینا در این نمایشگاه برای دومین مرتبه حضور داشت و محصولات مرتبط با صنعت ساختمان از جمله چسب های پی وی سی ، برق ، کاغذی ، چوب و … در معرض دید عموم قرار گرفت. 

06 خرداد 1396

حضور شرکت صنایع چسب سینا در نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز

این نمایشگاه در تاریخ 2 1 الی 16 تیرماه 96 در محل نمایشگاه بین المللی استان فارس برگزار شد .
شرکت صنایع چسب سینا در این نمایشگاه برای دومین مرتبه حضور داشت و محصولات مرتبط با صنعت ساختمان از جمله چسب های پی وی سی ، برق ، کاغذی ، چوب و … در معرض دید عموم قرار گرفت. 

12 تیر 1396

حضور شرکت چسب سینا در نوزدهمین نمایشگاه صنعت کیف و کفش تبریز

این نمایشگاه در تاریخ 4 الی 7 مردادماه 96 در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار شد .
شرکت صنایع چسب سینا در این نمایشگاه حضور داشت و محصولات مرتبط با صنعت چرم ،کیف و کفش از جمله چسب های صنعتی ، پی یو در معرض دید عموم قرار گرفت. 

04 مرداد 1396

حضور شرکت چسب سینا در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

این نمایشگاه در تاریخ 21 الی 24 مردادماه 96 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد .
شرکت صنایع چسب سینا در این نمایشگاه حضور فعال داشت و محصولات مرتبط با صنعت ساختمان از جمله چسب های پی وی سی ، برق ، کاغذی ، چوب و … در معرض دید عموم قرار گرفت. 

04 مرداد 1396

حضور شرکت چسب سینا در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان همدان

این نمایشگاه در تاریخ 07 الی 10 شهریورماه 96 در محل نمایشگاه بین المللی همدان برگزار شد .
شرکت صنایع چسب سینا در این نمایشگاه برای دومین مرتبه حضور داشت و محصولات مرتبط با صنعت ساختمان از جمله چسب های پی وی سی ، برق ، کاغذی ، چوب و … در معرض دید عموم قرار گرفت. 

07 شهریور 1396

حضور شرکت چسب سینا در هفدهمین نمایشگاه صنعت رنگ و رزین تهران

این نمایشگاه در تاریخ 14 الی 17 مهرماه 96 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد .
شرکت صنایع چسب سینا در این نمایشگاه حضور فعال داشت و محصولات متنوعی از جمله چسب های صنعتی ، فوری ، پی وی سی ، تیوبی همه کاره ،تیوبی آهن ، چوب ، چسب برق ، لوله ، کاغذی و … در معرض دید عموم قرار گرفت. 

14 مهر 1396

حضور شرکت چسب سینا در بیستمین نمايشگاه بين المللي ساختمان اصفهان

این نمایشگاه در تاریخ 27 الی 30 مهرماه 96 در محل نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار شد .
شرکت صنایع چسب سینا در این نمایشگاه حضور فعال داشت محصولات مرتبط با صنعت ساختمان از جمله چسب های پی وی سی ، برق ، کاغذی ، چوب و … در معرض دید عموم قرار گرفت. 

27 مهر 1396

هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان اهواز

این نمایشگاه در تاریخ 29 آبان الی 04 آذر ماه 96 در محل نمایشگاه بین المللی اهواز برگزار شد .
شرکت صنایع چسب سینا در این نمایشگاه حضور فعال داشت محصولات مرتبط با صنعت ساختمان از جمله چسب های پی وی سی ، برق ، کاغذی ، چوب و … در معرض دید عموم قرار گرفت. 

30 آبان 1396

حضور شرکت چسب سینا در بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

صنایع چسب سینا در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران که از تاریخ 22 لغایت 25 آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، حضور فعال داشت.
در این نمایشگاه شرکت نیتو Nitto نیز حضور داشته، و شرکت چسب سینا به عنوان نماینده رسمی این شرکت در ایران معرفی گردید. 

22 آذر 1396

حضور شرکت چسب سینا در بیست و یکمین نمایشگاه صنعت حرارتی، تهویه و ماشین آلات، و مصالح ساختمان تبریز

این نمایشگاه در تاریخ 11 الی 14 اردیبهشت ماه 97 در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار شد .
شرکت صنایع چسب سینا در این نمایشگاه حضور فعال داشت محصولات مرتبط با صنعت ساختمان از جمله چسب های پی وی سی ، برق ، کاغذی ، چوب و … در معرض دید عموم قرار گرفت. 

اردیبهشت 1397

حضور شرکت چسب سینا در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد

این نمایشگاه در تاریخ 29 خرداد الی 02 تیر ماه 97 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد .
شرکت صنایع چسب سینا در این نمایشگاه حضور فعال داشت محصولات مرتبط با صنعت ساختمان از جمله چسب های پی وی سی ، برق ، کاغذی ، چوب و … در معرض دید عموم قرار گرفت. 

خرداد 1397

حضور شرکت چسب سینا در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز

این نمایشگاه در تاریخ12 تیر الی 15 تیر ماه 97 در محل نمایشگاه بین المللی شیراز برگزار شد .
شرکت صنایع چسب سینا در این نمایشگاه حضور فعال داشت محصولات مرتبط با صنعت ساختمان از جمله چسب های پی وی سی ، برق ، کاغذی ، چوب و … در معرض دید عموم قرار گرفت. 

تیر 1397

حضور شرکت چسب سینا در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

این نمایشگاه در تاریخ15 الی 18 مرداد ماه 97 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد .
شرکت صنایع چسب سینا در این نمایشگاه حضور فعال داشت محصولات مرتبط با صنعت ساختمان از جمله چسب های پی وی سی ، برق ، کاغذی ، چوب و … در معرض دید عموم قرار گرفت. 

مرداد 1397

حضور شرکت چسب سینا در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران) و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد

این نمایشگاه در تاریخ 4 الی 7 تیر ماه 98 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد .
شرکت صنایع چسب سینا در این نمایشگاه حضور فعال داشت محصولات مرتبط با صنعت ساختمان از جمله چسب های پی وی سی ، برق ، کاغذی ، چوب و … در معرض دید عموم قرار گرفت. 

تیر 1398

حضور شرکت چسب سینا در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

این نمایشگاه در تاریخ 6 الی 9 مرداد ماه 98 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد .
شرکت صنایع چسب سینا در این نمایشگاه حضور فعال داشت محصولات مرتبط با صنعت ساختمان از جمله چسب های پی وی سی ، برق ، کاغذی ، چوب و … در معرض دید عموم قرار گرفت. 

مرداد 1398