مديريت شركت صنايع چسب سينا در راستاي طراحي و استقرار نظام مديريت كيفيت، خط مشي كيفيت خود را به شرح زير اعلام مي دارد:

محور اصلي فعاليت هاي شركت صنايع چسب سينا، طراحي و توليد انواع چسب هاي مايع و برش، چاپ و بسته بندي انواع چسب هاي نواري مي باشد. هدف اصلي شركت افزايش كارايي، بازدهي، ارتقاء كيفيت و بهبود موقعيت سازمان در ارتباط با رقباست. مديريت شركت تصميم گرفته است با استقرار سيستم مديريت كيفيت طبق استاندارد ايزو 9001 ويرايش سال 2015 و اعلان تعهد به الزامات آن، زمينه هاي دستيابي به بهبود مستمر و  افزايش رضايت مندي مشتري و اهداف فوق را همواره فراهم نمايد.

شركت صنايع چسب سينا با آگاهي از مسئوليت خود در قبال مشتريان، كاركنان، تامين كنندگان و سهامداران موارد زير را سرلوحه تلاش خود قرار داده و به منظور دستيابي به آنها برنامه ريزي مي نمايد.

  • جلب و حفظ مشتريان با توليد و ساخت محصولات و ارائه خدماتي كه از لحاظ قيمت، كيفيت و ايمني ارزشمند بوده و رضايت مشتري را فراهم نمايد. مسئوليت اين امر شامل مجموعه مديريت و كاركنان شركت مي باشد.
  • احترام به حقوق انساني كاركنان، تامين شرايط كار مناسب و ايمن براي آنها، ارتقاء توانمندي هاي افراد از طريق آموزش، تشويق كاركنان به برنامه ريزي و استفاده از استعدادهاي فردي
  • برقراري روابط سودمند متقابل با تامين كنندگان در جهت نيل به اهداف شركت
  • توسعه زير ساخت ها  
  • توسعه محصولات جديد به منظور افزايش توان رقابتي
  • توسعه صادرات و دستيابي به بازارهاي جهاني

شهریور ماه 1397

مديرعامل
سعيد گودرزي