شركت صنایع چسب سینا، به عنوان یكی از شركت های معتبر تولیدی در زمینه تولید چسب های صنعتی مایع و نواری از نیروهای متخصص و متعهد در زمینه های مختلف (تولید، بازرگانی، حسابداری، فروش و غیره) دعوت به همكاری می نماید.
متقاضیان در كلیه زمینه های مرتبط، می توانند رزومه كاری خود را جهت همكاری با این شركت در فرم ذیل ثبت نمایند.

لیست موقعیتهای شغلی موجود در شرکت صنایع چسب سینا:

  • کارشناس بازاریابی
  • کارشناس فروش
  • کارشناس حسابداری
  • کارشناس بازرگانی
  • کارشناس روابط عمومی و تبلیغات
  • کارشناس شیمی یا پلیمر