آزمایشگاه صنایع چسب سینا (همکار موسسه استاندارد ایران) :

امكانات پیشرفته موجود در كارخانه صنایع چسب سینا ، شرایط لازم را برای تولید بهینه محصولات متنوع با حجم بالا و كیفیت مطلوب فراهم آورده است.
هم چنین امكانات پیشرفته آزمایشگاهی در امر كنترل كیفیت و تحقیق و توسعه ، حفظ كیفیت مطلوب محصولات در تمامی مراحل تولید و بسته بندی را تضمین مینماید.
آزمایشگاه صنایع چسب سینا با استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 موجبات حصول اطمینان از صحت فعالیت های آزمایشگاهی خویش و اعتباربخشی به این نتایج درسطح بین المللی را فراهم آورده است .در سال 1391 ، این آزمایشگاه با بهره گیری از متخصصین مجرب و آموزش دیده ، موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد استان البرز گردیده است .
زمینه فعالیت آزمایشگاه تایید صلاحیت شده (آکرودیته) سینا، انجام آزمون های مربوط به چسب های پایه پی وی سی، پلی وینیل استات و نوار چسب های حساس به فشار از جنس پلی پروپیلن، به ترتیب مطابق با استانداردهای ملی 1174، 3264 و 8007 می باشد.