چسب مسکینگ کیهان

شركت صنايع چسب سينا ، چسب مسکینگ کیهان با مشخصات فني به شرح ذيل را در اختيار مشتريان قرار مي دهد.


  1. جنس فیلم :کاغذ کرپ
  2. نوع چسب : چسب فشار حساس از نوع رابر
  3. رنگ : سفید شیری
  4. ضخامت(mm):مساوی یا بزرگتر از 0/95
  5. چسبندگی به استیل(N/25mm):مساوی یا بزرگتر از 8/75
  6. استحکام کششی(N/25mm):مساوی یا بزرگتر از 65
  7. درصد تغییر طول(%):مساوی یا بزرگتر از 8
چسب سینا
© 2017 کلیه حقوق متعلق به شرکت صنایع چسب سینا می باشد
چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا
^
TOP