چسب قابل اسپری ضد اشتعالSY609

چسب قابل اسپری ضد اشتعالSY609آمیزه ای است از پلیمرهای لاستیكی ، رزین های صنعتی و پایدار كننده ها كه در مخلوطی از حلال ها، حل شده اند . این چسب به خوبی اسپری شده و غیر قابل اشتعال می باشد.


چسب قابل اسپری ضد اشتعالSY609 مایع یكنواخت به رنگهای زرد و قرمز می باشد.
 1. پایه چسب : سینتتیك رابر
 2. ويسكوزيته در 23 درجه سانتي گراد (سانتي پوآز) : 900 - 700
 3. در صد مواد جامد (%) : 1±35
 4. وزن مخصوص در 20 درجه سانتی گراد: 0/05 ± 1/1
چسب قابل اسپری در انواع بسته بندی به شرح ذیل ارایه می گردد :
 1. دبه پلاستیكی 22 كیلویی به وزن خالص 2/0±22كیلوگرم
 2. دبه پلاستیكی 17 كیلویی به وزن خالص 1/0 ± 17 كیلوگرم
 3. دبه پلاستیكی 10 كیلویی به وزن خالص 1/0 ± 10 كیلو گرم
 4. بطری پلاستیكی به وزن خالص 25 ± 950 گرم
 5. بشكه پلاستیکی به وزن خالص 1 ± 200 كیلوگرم
چسب های پایه حلال تا حدودی سمی می باشند بنابراین رعایت نكات زیر هنگام كاربرد آنها ضروری است:
 1. چسب را در محلی دور از دسترس كودكان نگهداری نمایید .
 2. چسب را در محلی كه به طور كامل تهویه می شود استفاده نموده و سپس در ظرف چسب را كاملا ببندید.
 3. از تماس مستقیم چسب با پوست و استنشاق بخارات آن خودداری نمایید.
چسب قابل اسپری SY609، دور از نور مستقیم و گرما در ظرف در بسته ، در محیط خشك و خنك ، به مدت 6 ماه قابل نگهداری است.

دورویه كار را از هر گونه چربی و گرد و غبار پاك كنید . با استفاده از پیستوله چسب را به صورت یكنواخت روی یك سطح كار و در صورت نیاز به استحكام بیشتر هر دو سطح كار اسپری نمایید. دو سطح را بلافاصله به یكدیگر بچسبانید. بهتر است دمای محیط جهت نگهداری و کاربرد چسب بالاتر از c °15 باشد.

تذكر: قطعات چسب خورده را پس از اتصال در مجاورت گرما و نور خورشید قرار ندهید.

 1. چسب خشك نشده (سفت نشده) را می توان با استفاده از حلال استون پاك كرد .
 2. اتصالات ایجاد شده توسط چسب را پس از سفت شدن چسب ، فقط به صورت مكانیكی می توان جدا كرد .
 3. برای انتقال یا نگهداری چسب از ظروف برنجی و مسی استفاده نشود .
© 2017 کلیه حقوق متعلق به شرکت صنایع چسب سینا می باشد
چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا
^
TOP