حضور در نمایشگاه چاپ و بسته بندی

صنایع چسب سینا مانند سالهای گذشته در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی تهران حضور داشت.
این نمایشگاه که از تاریخ پنجم تا هشتم دیماه در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد علی رغم سردی و هوا و بارندگی با استقبال بازدیدکنندگان همراه بود.

دوم بهمن 1395

© 2017 کلیه حقوق متعلق به شرکت صنایع چسب سینا می باشد
چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا
^
TOP