کفپوش


چسب های کفپوش ، چسب موکت و چسب فوری در این بازار کاربرد دارد.
چسب کفپوش جهت نصب انواع کفپوش به سطح بتن و موزائیک کاربرد دارد.
چسب موکت ین چسب برای چسباندن موکت ، پوشش های چوبی و نیز مصارف تعمیرات خانگی و كفاشی كاربرد دارد.
چسب فوری در صنعت كفش و چرم جهت دوبله كاری و تعمیرات، در صنعت پوشش های كف جهت چسباندن انواع موكت و كف پوش استفاده می شود.


چسب موکت

چسب کفپوش

چسب فوری

© 2017 کلیه حقوق متعلق به شرکت صنایع چسب سینا می باشد
چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا
^
TOP