گردهمایی کانال توزیع چسب سینا

گردهمایی کانال توزیع چسب سینا در مورخه 18 اردیبهشت ماه 97 با حضور نمایندگان و عاملین فروش برگزار شد.
هدف از این گردهمایی ارتباط و هماهنگی بیشتر کانال توزیع با شرکت از طریق معرفی شرکت ، محصولات و برنامه های فروش سال 97 بود.

اردیبهشت 1397

© 2017 کلیه حقوق متعلق به شرکت صنایع چسب سینا می باشد
چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا
^
TOP