صادر کننده فعال استان البرز برای پنجمین سال پیاپی

شرکت صنایع چسب سینا به عنوان صادر کننده نمونه استان البرز انتخاب در سال 96 شد.
در مراسمی که در تاریخ 07-12-96 در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با حضور جناب آقای دکتر نجفی استاندار محترم البرز، نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی، معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مقامات و مسئولین ارشد ، تجار، بازرگانان و مدیران واحدهای تولیدی – صادراتی برگزار گردید، شرکت صنایع چسب سینا به عنوان صادر کننده نمونه استانی در سال 96 برگزیده شد.

اسفند 1396

© 2017 کلیه حقوق متعلق به شرکت صنایع چسب سینا می باشد
چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا
^
TOP