صادر کننده فعال استان البرز برای پنجمین سال پیاپی

---

شرکت صنایع چسب سینا به عنوان صادر کننده نمونه استان البرز انتخاب در سال 96 شد.
در مراسمی که در تاریخ 07-12-96 در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با حضور جناب آقای دکتر نجفی استاندار محترم البرز، نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی، معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مقامات و مسئولین ارشد ، تجار، بازرگانان و مدیران واحدهای تولیدی – صادراتی برگزار گردید، شرکت صنایع چسب سینا به عنوان صادر کننده نمونه استانی در سال 96 برگزیده شد.

اسفند 1396

© 2017 کلیه حقوق متعلق به شرکت صنایع چسب سینا می باشد
چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا
^
TOP