صادر کننده فعال استان البرز برای پنجمین سال پیاپی

صادر کننده فعال استان البرز برای پنجمین سال پیاپی
شرکت صنایع چسب سینا به عنوان صادر کننده فعال استان البرز النتخاب شد.
در مراسمی که با حضور استاندار و رییس اداره صنعت، معدن و تجارت استان البرز و جمعی از مدیران صنایع برای تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان البرز برگزار شد، صنایع چسب سینا برای پنجمین سال متوالی به عنوان صادر کننده فعال استان البرز برگزیده شد.

17 اسفند 1395

© 2017 کلیه حقوق متعلق به شرکت صنایع چسب سینا می باشد
چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا
^
TOP